Pujya Rang Avadhoot Maharaj's Gujarati Literature

Please make selection below for Gujarati literature and click to view (HTML format)

Please make selection below and download the Gujarati literature (PDF format) by selecting download icon

Datta Bawni


Datta Bawni



download-button-20100510

(Size 17.0 MB)

Datta Bawni - Varad Vartik


Datta Bawni - Varad Vartik



download-button-20100510

(Size 12.3 MB)


Abhishek Trayee


Abhishek Trayee



download-button-20100510

(Size 29.2 MB)

Avadhooti Anand


Avadhooti Anand



download-button-20100510

(Size 254.30 MB)


Bhajanmala


Bhajanmala



download-button-20100510

(Size 34.6 MB)


Datta Naam Sankirtan


Datta Naam Sankirtan



download-button-20100510

(Size 17.2 MB)

Datta Pranathi


Datta Pranathi



download-button-20100510

(Size 87.0. MB)

Datta Bawni with Pictures


Datta Bawni with Pictures



download-button-20100510

(Size 23.7 MB)


Guru Lilamrut Nu Gadhyantar- Part 1


Guru Lilamrut Nu Gadhyantar- Part 1




download-button-20100510

(Size 57.7 MB)


Guru Lilamrut Nu Gadhyantar- Part 2


Guru Lilamrut Nu Gadhyantar- Part 2




download-button-20100510

(Size 47.3 MB)

Guru Lilamrut Nu Gadhkya Rupantar - Part 3


Guru Lilamrut Nu Gadhkya Rupantar - Part 3




download-button-20100510

(Size 65.9 MB)

Guru Lilamrut Nu Gadhkya Rupantar - Part 4


Guru Lilamrut Nu Gadhkya Rupantar - Part 4




download-button-20100510

(Size 43.3 MB)


Gyan Khand


Gyan Khand



download-button-20100510

(Size 28.6 MB)

Pujya Rang Avadhoot Maharaj's Literature


Pujya Rang Avadhoot Maharaj's Literature



download-button-20100510

(Size 16.6 MB)


Mantrapuspanjali


Mantrapuspanjali



download-button-20100510

(Size 14.2 MB)

Patheya


Patheya



download-button-20100510

(Size 98.5 MB)

Rang Hridayam


Rang Hridayam



download-button-20100510

(Size 345.1 MB)

Ranglilamrut


Ranglilamrut



download-button-20100510

(Size 285.6 MB)

Sayam Prathna


Sayam Prathna



download-button-20100510

(Size 55.9 MB)

Usha Prathna


Usha Prathna



download-button-20100510

(Size 25.2 MB)

Shri Rang Paduka Poojan Rahasya


Shri Rang Paduka Poojan Rahasya





download-button-20100510

(Size 5.0 MB)

Shri Rang Paduka Poojan Paddhati


Shri Rang Paduka Poojan Paddhati




download-button-20100510

(Size 55.4 MB)

Shri Rang Patramanjusha


Shri Rang Patramanjusha



download-button-20100510

(Size 164.4 MB)

Shri Rang Vaksudha


Shri Rang Vaksudha



download-button-20100510

(Size 67.6 MB)

Shri Vasudev Leelamrut


Shri Vasudev Leelamrut



download-button-20100510

(Size 84.8 MB)

Stotravali



Stotravali



download-button-20100510

(Size 41.8 MB)